Hermed indkaldelse til STK’s ordinære generalforsamling mandag den 3. april kl. 18.30.
Kager, chips og andet guf må meget gerne medbringes.
Punkter til agendaen imødekommes gerne. Forslag til vedtagelse bedes meldt til næstformanden på mail bethmagnussen@hotmail.com senest 24. marts 2017.

En formel og fast agenda med de endelige punkter bliver offentliggjort mandag den 27 marts 2017.

Disse punkter til GF vil dog blive taget op:

1. Godkendelse af dagsorden

2. Formandens beretning

3. Fremtidsplaner / Kommende års aktiviteter

4. Valg af bestyrelsesmedlem.
• Formand (ikke på valg)
• Næstformand (ikke på valg)
• Kasserer (på valg)
• Bestyrelsesmedlem 1 (på valg)
• Bestyrelsesmedlem 2 (på valg)
• Suppleant (på valg)
• Ikke besat – suppleant (på valg)

6. Eventuelt

Mvh,
Bestyrelsen