437- 410 (1)

Klubben er multikulturel med medlemmer fra forskellige religioner og sociale lag og består ligeligt fordelt  af både piger og drenge hvor alle er lige. Fælles for alle medlemmerne og som er klubbens styrke, er venskabet, interessen for Taekwondo og ikke mindst følelsen af at tilhøre en familie.

Den positive forandring ligger ikke kun i forhold til at fremme børnene og de unges helbredsmæssige udvikling via fysisk aktivitet, men den sociale og menneskelige udvikling, hvor en fælles interesse kan påvises at bringe mennesker sammen på trods af forskelligheder i religion og etnisk baggrund. Vigtige aspekter af taekwondoundervisningen er disciplinen og respekten overfor hinanden uagtet hvem man er. Dette opleves allerede i klubben blandt dens medlemmer.

Venskab - Sammenhold - Voksenhold - Bælteprøver - Selvtillid - Familie - Hygge - Børnehold - Motorik - Smidighed.


Kontakt os

Klubbens mailadresse: sundbystk@gmail.com

Besøg os